Obsługa i konserwacja

 
 • Przed nurkowaniem


  - Sprawdź stan naładowania akumulatora, doładuj go w razie potrzeby.

  - Obejrzyj dokładnie przewód, sprawdź czy nie ma pęknięć lub innych uszkodzeń.

  - Sprawdź stan oringów przewodu łączącego. Jeżeli jest to konieczne przesmaruj je smarem silikonowym.

  - Połącz kanister i głowicę przewodem łączącym, sprawdź czy wtyki przewodu łączącego są dobrze dokręcone.

  - Włącz latarkę i sprawdź czy działa. W przypadku HIDa pozostaw włączoną latarkę nie krócej niż 30 sekund.

  - Jeśli latarka się nie zadziała, wyłącz ją i włącz ponownie po 10 - 15 sekundach.

  - Wyłącz latarkę – latarka jest sprawdzona i gotowa do nurkowania.

 • Po nurkowaniu


  - Opłucz latarkę w słodkiej wodzie.

  - Przed wykręceniem wtyków wytrzyj latarkę suchą szmatką.

  - Odłącz przewód od akumulatora.

  - Sprawdź czy woda nie dostała się do środka kanistra.

  - Co 10 nurkowań sprawdzaj stan oringów.

  - Sprawdź przewód pod kątem uszkodzeń które mogły powstać podczas nurkowania.

  - Unikaj zanieczyszczenia piaskiem, piasek może uszkodzić wyłącznik.

  - Po naładowaniu akumulatora zabezpiecz wszystkie elementy umieszczając je w walizce.

 • Oringi


  - Opłucz latarkę w słodkiej wodzie.

  - Przed wykręceniem wtyków wytrzyj latarkę suchą szmatką.

  - Odłącz przewód od akumulatora.

  - Sprawdź czy woda nie dostała się do środka kanistra.

  - Co 10 nurkowań sprawdzaj stan oringów.

  - Sprawdź przewód pod kątem uszkodzeń które mogły powstać podczas nurkowania.

  - Unikaj zanieczyszczenia piaskiem, piasek może uszkodzić wyłącznik.

  - Po naładowaniu akumulatora zabezpiecz wszystkie elementy umieszczając je w walizce.